Banners
דלג על Banners

האם אתה יבואן מאושר?

הגדל
לאחרונה פרסם מנהל המכס את תוכנית "יבואן מאושר". התוכנית נועדה לחזק את שיתוף הפעולה בין המכס למגזר העסקי תוך פישוט תהליכי הסחר של היבואן, הפעלת סטנדרטים בינלאומיים וחיסכון בעלויות הסחר הן ליבואן והן למנהל המכס. 
​​
אנו, ברות קרגו, רואים חשיבות רבה בתוכנית זו על מנת לפשט את תהליכי העבודה המשותפים הן עמך והן עם מנהל המכס.

​​למה כדאי להצטרף לתוכנית?
​​יבואן אשר עבר את התוכנית ונקבע כי עמד בקריטריונים שהציב המכס וזכה בתו התקן "יבואן מאושר" ייהנה מהקלות בעבודתו מול המכס כגון:
​יישום תהליך "שירות הודעה מוקדמת" (מיועד להתרה לפני זמינות)
​אפשרות לאיחוד חשבונות ספק (עתידי, במערכת שער עולמי)
​פטור מתצהיר יבואן (כפוף לאישור הגורם הרלוונטי בהנהלה)
שליחת מסמכים באופן דיגיטלי
​איש קשר במנהל המכס
מי רשאי להצטרף לתוכנית?
​כל יבואן המעוניין בכך. התוכנית היינה וולנטרית (השתתפות מרצון) ללא עלות נוספת מצד היבואן. 
​מהו הליך קבלת "יבואן מאושר"?
יבואן המבקש להצטרף לתכנית ולקבל מעמד של "יבואן מאושר" ימלא את טופס ההצטרפות המצ"ב ויצרף את המסמכים הנדרשים למייל 


עם קבלת המייל, מינהל המכס יערוך בדיקה אשר תכלול עמידה בקריטריונים מכסיים, כגון:
ציות לחוקי המס וסחר החוץ השונים
​תבחינים פיננסיים
​קיום מערכת ממוחשבת לניהול רכש
​בקרת מסמכים
​בקרת רשומות איכות וניהול מחסן  (כדוגמת תקן ISO9001)
​גיבוי ושמירה אלקטרונית של ספרי החברה

במידה ובדיקת הקריטריונים המכסיים הסתיימה בהצלחה, תקבע פגישה במשרדי החברה, בהשתתפות מנכ"ל/סמנכ"ל החברה, מנהל היבוא, מנהל מערכות המידע ונציגי מינהל המכס.

באם החברה אינה עומדת בקריטריונים המכסיים, ישלח מכתב המפרט את הסיבות לאי העמידה בקריטריונים.
לאחר הפגישה ועם סיום התהליך, ישלח לגורם המבקש מכתב המאשר את קבלתו לתכנית וכי הוא מוגדר כעת במערכות המכס כ"יבואן מאושר".
המידע המפורט במייל זה נלקח מתוך אתר מנהל המכס- לחצו למידע נוסף .
​נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא,
​צוות רות קרגו
 
 
pic Designed by Freepik
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין/ת שנציג רות קרגו יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד