Banners
דלג על Banners

סוחרים בחופשיות- על הסכמי הסחר של ישראל

הסכמי הסחר של ישראל (הגדל)

הסכם סחר נחתם על מנת לעודד סחר בין מדינות, על ידי מתן הקלות במכסים למוצרים המיוצרים במדינות שהן צד להסכם.

על מנת ליהנות מהקלות אלו לגבי מוצרים המיובאים למדינה או מיוצאים ממנה יש להציג לגביהם תעודת מקור, ערוכה לפי תנאי ההסכם או לחילופין הצהרת "יצואן מאושר".

 

הסכמי הסחר של ישראל:

 

ארגון הסחר העולמי והסכמי Gatt- General Agreement On Tarrif And Trade

מדובר הסכמים כלליים על תעריפים וסחר, ומטרתם - להפחית את מיסוי היבוא ולעודד את הסחר העולמי. הסכמים אלו מאפשרים זכאות למדינה חברה להפחתות מכס ובהגנה על קניין רוחני/זכויות יוצרים, הסדרי ליברליזציה, סחר בשירותים ובמתן אפשרות ליצרנים זרים להשתתף במכרזים ממשלתיים.

 

הסכמי אזור סחר חופשי (אס"ח)

ישראל חתומה על אחד עשר הסכמי אס"ח הכוללים 44 מדינות- מדינות האיחוד האירופי, ארה"ב, קנדה, מקסיקו, מדינות המרקוסור (ברזיל, ארגנטינה, אורגווי, פרגוואי), מדינות אפט"א (נרובגיה, שוויץ, איסלנד, ליכטנשטיין), טורקיה, ירדן, מצרים, קולומביה ופנמה.

 

המאפיינים העיקריים של הסכמי אס"ח כוללים את ההטבות הבאות:

• פטור מתשלום מכס

• הסרת חסמי סחר (רישיונות, מכסות והיטלי יבוא)

• קביעת הכללים להגדרת מוצר מקור

• שמירה על תעריף מכס עצמאי מול מדינות אחרות.

• משלוח ישיר של הסחורה ליעד.

• צבירת כללי מקור

 

ההסכמים בין ישראל למדינות השונות דומים בבסיסם, ישנם הבדלים ברמת הגדרת אחוזי מוצר המקור וישירות השילוח:

 

ארצות הברית-

ההסכם לאזור סחר חופשי (אס"ח) בין ישראל לבין ארה"ב נכנס לתוקף ב-1 בספטמבר 1985 .זהו היה הסכם האס"ח הראשון שעליו חתמה ארה"ב מחוץ להסכם עם צפון אמריקה (הסכם נפט"א).

אחד התנאים הבסיסיים לקבלת ההטבה היא שהמוצר יהיה מוצר מקור, כלומר, המוצר הושג בשלמותו בשטחי אחד הצדדים. על מנת שמוצר יחשב כמוצר מקור ויזכה להטבות מכס, לפחות 35% מהעלות הישירה של המוצר חייבים להיות מיוצרים בישראל. בעלות ישירה הכוונה לעלות הייצור כולל עבודה וכן כל החומרים הישראלים המקוריים. למשל: חשמל, מים, פחת, הוצאות עובדים. ככל שערך חומרי הגלם המיובא גדול יותר, קשה יותר להגיע ל-35%.

 

ישנן מספר החרגות לנושא האחוזים:

כדי להגיע לאחוז המבוקש ניתן לבצע עיבוד משמעותי לחומר גלם מיובא כך שלאחר העיבוד יחשב כחומר גלם מקומי.

חומרי הגלם המיובאים מארה"ב יכולים להוות עד 15% מתוך 35% העלות הישירה המבוקשת.

 

בנוסף לתנאי המקור, קיים תנאי נוסף - משלוח ישיר לארה"ב - על הסחורה להישלח ישירות מישראל לארה"ב. המעבר דרך מדינה שלישית אפשרי, בתנאי שהמוצרים יישארו תחת פיקוח המכס במדינת הביניים, ובכפוף לתנאים נוספים המפורטים בהסכם.

 

הסכמים נוספים עליהם חתמו המדינות הם: הסכם הכרה הדדית בציוד תקשורת והסכם Qualified Industrial Zone) QIZ) בין ישראל מצרים וארה"ב.

 

מדינות המרקוסור-

לישראל הסכם אס"ח עם חלק ממדינות הגוש הדרומי הנמצאות תחת המרקוסור (ארגנטינה, ברזיל, אורוגואי ופרגוואי). ישראל זיהתה את הפוטנציאל בשוק זה בשלב מוקדם והייתה למדינה הראשונה מחוץ למדינות היבשת הדרומית שחתמה עם גוש המרקוסור על הסכם סחר חופשי וב-2010 הוא נכנס לתוקפו. המשמעות של הסכם זה היא צמצום חסמי הסחר תוך הפחתה או ביטול של המכסים בהתאם לסוג הסחורה.

 

כמו בהסכם עם ארה"ב, גם כאן, אחד התנאים הבסיסיים לקבלת ההטבה היא שהמוצר יהיה מוצר מקור. כלומר, המוצר הושג בשלמותו בשטחי אחד הצדדים או באם יש שימוש בחומרי גלם שאינם מקוריים יש לבצע בהם עיבוד על מנת שיעברו את חוקי המקור ועליהם להוות פחות מ50% מסך חומר הגלם.

 

תנאי נוסף שצריך הוא משלוח ישיר מישראל לאחת ממדינות הגוש ולהיפך כולל התוספת בדבר מעבר דרך מדינת ביניים.

 

התנאי השלישי הנדרש - הצגת מסמך ההעדפה כפי שנקבע בכללי ההסכם.

 

האיחוד האירופי-

ההסכם בין ישראל והמדינות החברות באיחוד האירופי נחתם ב-20 בנובמבר 1995 ונכנס לתוקף ב-1 ביוני 2000. הסכם זה החליף את הסכם לשיתוף פעולה הקודם שנחתם בשנת 1975.

כמו בהסכם עם ארה"ב, סכום ערך החומרים ועלויות הייצור בישראל צריכים להיות לפחות 35% מערך המוצר המיוצא.

 

מדינות אפט"א-

ההסכם לאזור סחר חופשי (אס"ח) בין ישראל למדינות אפט"א דאז- אוסטריה, נורבגיה, פינלנד, שבדיה, שוויץ, איסלנד וליכטנשטיין נחתם ב-17 בספטמבר 1992 ונכנס לתוקף ב-1 בינואר 1993. כיום הצדדים נמצאים שוב על שולחן המשא ומתן לקראת השלמה של שדרוג הנספח החקלאי להסכם.

 

קנדה-

ההסכם לאזור סחר חופשי (אס"ח) בין ישראל וקנדה נחתם ב-31 ביולי 1996 ונכנס לתוקפו ב-1 בינואר 1997. לגבי תנאי מוצר מקור- בסחר מול קנדה ניתן ש-10% מערכו הישיר של מוצר המקור לא יהיה מיוצר בארץ המוצא. ב- 2015 הושלם משא ומתן לשדרוג ההסכם.

לישראל וקנדה הסכמים נוספים כגון הסכם הכרה הדדית בציוד תקשורת.

 

מקסיקו-

ההסכם לאזור סחר חופשי (אס"ח) בין ישראל לבין מקסיקו נחתם ב-10 באפריל 2000 ונכנס לתוקף ב-1 ביולי 2000. חשיבות ההסכם הינה בהבטחת תנאי תחרות שווים ליצוא הישראלי מול ספקים מתחרים בעיקר מארה"ב, הנהנית מגישה חופשית לשוק המקסיקני במסגרת הסכם נפט"א (הסכם הסחר החופשי הצפון-אמריקני בין ארה"ב, קנדה ומקסיקו) ומשלים את מערך יחסי הסחר עם מדינות צפון אמריקה כאשר מטרתה של ישראל הינה להבטיח תנועה חופשית של תוצרתה בין אותן מדינות. 

 

ירדן-

הסכם לסחר ושיתוף פעולה בין ישראל וירדן נחתם בשנת 1995 בעקבות הסכם השלום בין הצדדים שנחתם ב-26 באוקטובר 1994. מטרת ההסכם הינה לשתף פעולה באורח דו-צדדי וכן בפורומים רב-צדדיים, לקידום כלכלתן של המדינות ויחסי השכנות הכלכליים שלהן עם צדדים אזוריים אחרים. ב-23 בדצמבר 2004 ההסכם שודרג. בין הצדדים קיים גם הסכם QIZ.

 

טורקיה –

ההסכם לאזור סחר חופשי (אס"ח) בין ישראל וטורקיה נחתם ב-14 במארס 1996 ונכנס לתוקפו ב-1 במאי 1997.

 

קולומביה-

ההסכם לאזור סחר חופשי (אס"ח) בין ישראל לקולומביה נחתם ב-30 בספטמבר 2013. ההסכם עדיין לא נכנס לתוקף וממתין לאשרור בקולומביה.

 

מצריים-

הסכם ה- Qualified Industrial Zone) QIZ) בין ישראל מצרים וארה"ב נחתם ב-14 בדצמבר 2004. ההסכם יוצר תמריץ לשיתופי פעולה עסקיים בין חברות מישראל ומצרים על ידי הענקת תנאים של סחר חופשי, פטור ממכס ומכסה ביצוא המוצר הסופי לשוק האמריקאי.

 

הסכמים נוספים הנוגעים לסחר הישראלי ונמצאים במשא ומתן:

 

הסכם EGA- Environmental Goods Agreement

הסכם זה, תחת ארגון הסחר העולמי מאגד את מדינות: ארה"ב, אוסטרליה, קנדה, קוסטה ריקה, האיחוד האירופי, הונג קונג, יפן, קוריאה, ניו זילנד, נורבגיה, סינגפור, שוויץ וטאיפיי הסינית נוגע להורדת מכסים על מוצרים סביבתיים. ישראל נמצאת במשא ומתן על מנת להיכנס גם להסכם זה ולהעניק הטבות מס עבור המוצרים שנחשבים למועילים עם הסביבה.

 

הסכם TiSA- Trade in Services Agreement

הסכם זה מיועד להורדת חסמים ומניעת אפליה של ספקי שירותים זרים. ההסכם יאפשר ליצואני שירותים ליהנות מתנאים מועדפים בסחר בשירותים עם שותפות סחר מובילות, כגון: אוסטרליה, האיחוד האירופי, ארה"ב, טורקיה, יפן וקנדה, כמו גם טאיוואן, צ'ילה, קולומביה, קוריאה הדרומית ועוד. הסכמי סחר חופשי נוספים הנמצאים במשא ומתן: פנמה, אוקראינה, סין, ויאטנם, הודו, טיוואן, קוריאה, איחוד המכסים של רוסיה, בלרוס, קזחסטן וארמניה.

 

המידע מתוך אתר משרד הכלכלה

 

 

למידע נוסף על הסכמי הסחר וכיצד הם יכולים לתרום לך  בהליך היבוא / יצוא – 08-9182000

צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין/ת שנציג רות קרגו יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד