Banners
דלג על Banners

ההיסטוריה של ה-INCOTERMS

הגדל

התפתחות החברה המודרנית  יצרה "כפר גלובלי(מונח המתאר  יצירת יחסי גומלין ותקשורת המגשרת על פני מרחקים גאוגרפיים) ובמרכז אותו כפר, ניצב שוק בו פועלים שחקנים המתקשרים בשפות שונות; עובדה זו גרמה במקרים רבים לקונפליקטים מסחריים, ומכאן נוצר הצורך בהקמת גוף על שיפקח על עסקאות המכר ברחבי העולם.  בשנת 1919 זיהתה קבוצה של יזמים צורך זה, הקבוצה, שמנתה תעשיינים, כלכלנים וסוחרים מרחבי העולם, הייתה נחושה להביא "נחת" לעולם המתאושש ממלחמת העולם הראשונה והקימה את ה-ICC: International Chamber Of Commerce.

ה-ICC  קידם את תחום הסחר ויצר את המושגים אותם אנו מכירים תחת מושג ה-INCOTERMS®.

בשנות ה-20 של המאה ה-19 בוצעו שני מחקרים שבסופם נקבעו החוקים המסדירים את הסחר הימי: FAS, FOB, C&F, CIF, Ex Ship and Ex Quay. החוקים פורסמו במהדורה הראשונה של ה-INCOTERMS שראתה אור ב-1936.

מלחמת העולם ה-2 גרמה לקיפאון מסוים בסחר הבינלאומי, אך מספר שנים לאחר סיום המלחמה, ב-1953 פורסמה המהדורה השנייה של ה- INCOTERMS®  באופן רשמי. בגרסה זו נוספו לתנאי המכר שלושה תנאים חדשים שלא היו קשורים לתחבורה הימית: DCP (Delivered Costs Paid), FOR (Free on Rail) and FOT (Free on Truck)..

1967 הביאה עמה גרסה שלישית של ה-INCOTERMS®  שבאה לחדד את המונחים הקודמים והוסיפה את delivery at frontier (DAF) and delivery at destination (DDP).

שנות ה-70 הביאו עמם גידול בתעבורה האווירית בעקבותיו, ב-1976, שוחררה גרסה חדשה ששייכה את המונח FOB  גם לאוויר- Free on board airport.

שנות ה-80- בעקבות המצאת המכולה והסדרת מסמכי סחר ותהליכי מכס התעורר צורך בגרסה חדשה של ה-INCOTERMS®. מהדורה זו כללה בתוכה את המונח FRC (Free Carrier…Named at Point) שאפשרה קבלת סחורה במסוף מטענים ולא לצד האנייה.

בשנות ה-90- ריבוי המונחים הביא עמו את הצורך בצמצומם ובמהלך השנה פורסמה מהדורה חדשה. כל המונחים שהגדירו דרך תחבורה מסוימת (רכבת, אנייה, שדה תעופה) צומצמו לכדי מונח אחד- FCA (Free Carrier…at Named Point)

בשנות ה-2000, בעקבות תהליכי דוקומנטציה חדשים, מונחי FAS  ו- DEQ עודכנו על מנת להתאים להליכי מכס בינלאומיים.

2010- הגרסה ששוחררה בשנה זו והשפיעה על כל העשור, צמצמה את מספר המונחים מ-13 ל-11.

משפחת ה-D  צומצמה לשלושה מונחים:  DAT (Delivered at Terminal)  , DAP (Delivered at Place) ו- DDP (Delivered Duty Paid).

בנוסף, הוכנסו שינויים נוספים אשר מחייבות את הקונה והמוכר לשתף מידע על מנת ליעל את השרשרת.

2020- בעקבות השינויים הגלובליים ותעשיית הסחר הממשיכה להתפתח לאחרונה שחרר ה- ICC  מהדורה מעודכנת, אנו מזמינים אתכם להשתתף בסדנאות שלנו בנושא ולקבל הסבר מקיף אודות השינויים. את הסדנאות מעביר מר ברי פינטוב, מנכ"ל ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל. הסדנאות נערכות בקבוצות קטנות על מנת להפיק מהן את המרב ומאפשרות הן למתחילים והן לוותיקים לחדד את הידע שלהם במונחי הסחר הבינלאומיים.

צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין/ת שנציג רות קרגו יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד