lock אזור אישי search

פרויקטים לוגיסטיים

פרויקטים לוגיסטיים בהתאמה אישית
למשלוחים מאתגרים במיוחד

כשמדובר במטען ייחודי, יקר, גדול, כבד, מסווג או מסוכן במיוחד או במשלוח צד ג' מהספק ללקוח, אל תתפשרו על פחות מהטוב ביותר: מחלקת הפרויקטים הלוגיסטיים של רות קרגו. 

פרויקטים לוגיסטיים
צוות הפרויקטים הלוגיסטיים ייצור עבורכם תוכנית לוגיסטית מקיפה לשינוע המטען ליעדו, תוך תיאום כל שלבי השילוח לפרטי פרטים, בים, ביבשה ובאוויר בשילוב התחנות הגלובליות הרלוונטיות של רות קרגו ובליווי אישי ומקצועי של מומחי הפרויקטים הלוגיסטיים של החברה. כך, המטען הייחודי שלכם יגיע ליעדו במועד שנקבע, תוך מזעור סיכונים ועמידה מלאה בדרישות המחמירות בתחום האבטחה והבטיחות. 

משלוח צד ג' – Drop Shipment
רות קרגו מתמחה ביצירת שרשראות אספקה המתפרשות על פני כל נקודה בגלובוס.
במסגרת משלוחי צד ג', החברה מקפידה על מידור מלא בין מסמכי הספק למסמכי לקוח הקצה ומשמשת כ"מגדל פיקוח" לכל משלוח, לאורך כל הדרך כולל איסוף ושינוע, החלפת נייר, אחסנה, עמילות מכס, הפצה, ביטוח ועוד.

לפרטים והזמנות